Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande

5513

Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. På den här sidan kan du bland annat läsa om diskriminering vid rekrytering, indirekt diskriminering och risk för skadestånd med mera. 1.1. Rutiner – information till barn, elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Om en elev eller dennes vårdnadshavare upplever att eleven blivit kränkt, utsatt för diskriminering eller mobbning ska kontakt i första hand tas med elevens mentor/klassföreståndare. Att upptäcka och anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Att upptäcka kränkande behandling kan vara svårt då det ofta sker på platser som är dolda för vuxna. När vi på skolan får kännedom om eller upptäcker platser där detta sker vidtar personalen riktade insatser för att förebygga och trygga dessa platser.

Att anmäla diskriminering

  1. Bauhaus badrum kampanj
  2. Målarbilder hästar föl
  3. Fotograf varnamo
  4. Branschutbildarna omdöme
  5. Hur gor man bokslut
  6. X sin y cos
  7. Vardcentralen kyrkbyn
  8. Geometriska mönster
  9. Anne marie & sean paul
  10. Ambulerande frisör göteborg

Anmäl diskriminering Offentlig verksamhet och företag kan anmälas för att inte ha vidtagit åtgärder mot bristande tillgänglighet. För att få igenom juridisk praxis på olika områden är det viktigt att anmäla bristande tillgänglighet. Du har alltid rätt att anmäla diskriminering eller kränkande behandling till ansvarig chef, i första hand förskolans rektor. Om du upplever att dina synpunkter inte tas om hand på ett korrekt sätt kan du kontakta förskoleförvaltningen. Du hittar kontaktinformation till förskoleservice längre ner på sidan. Det går även att anmäla brister i det förebyggande och främjande arbetet. Alla arbetsgivare måste nämligen arbeta målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i arbetslivet.

Att anmäla någon för diskriminering vid en arbetsintervju

På den här sidan kan du bland annat läsa om diskriminering vid rekrytering, indirekt diskriminering och risk för skadestånd med mera. 1.1. Rutiner – information till barn, elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Om en elev eller dennes vårdnadshavare upplever att eleven blivit kränkt, utsatt för diskriminering eller mobbning ska kontakt i första hand tas med elevens mentor/klassföreståndare.

Diskriminering - Diskrimineringsbyrån Humanitas

Att anmäla diskriminering

Som student kan du vända dig till prefekten på din institution för att anmäla händelser som inträffat. Prefekten har då ansvar för att utreda vad som hänt och  Diskrimineringslagen har som mål att motverka diskriminering.

När vi på skolan får kännedom om eller upptäcker platser där detta sker vidtar personalen riktade insatser för att förebygga och trygga dessa platser. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Direkt diskriminering kan vara att en elev inte får följa med på skolresan för att hon sitter i rullstol. Indirekt diskriminering innebär att barn missgynnas på grund av regler som kan verka neutrala. Trakasserier Är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med de sju Skyldigheten att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier som sexuella trakasserier. Skolchefen ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan hen gör anmälan.
Digitala grattiskort

DO kan också hjälpa dig om du tycker att någon inte tar sitt ansvar för att arbeta mot diskriminering. DO har möjlighet att kontakta skolan, arbetsgivaren eller den som diskriminerar för att se till att något görs åt Om du upplever att du blivit diskriminerad på arbetet ska du anmäla det till arbetsgivaren. Så fort det finns misstanke om diskriminering eller trakasserier måste arbetsgivaren utredahändelsen.

För att detta ska gå rätt till rekommenderar jag att du tar hjälp av en jurist. Innan du anmäler diskriminering på Anmälningstjänsten kan det vara värdefullt att sätta sig in i vad diskriminering är, vad du kan göra och vart du ska vända dig. Denna sida är en översikt över vad och hur du kan anmäla.
The e-myth revisited

sjuksköterska utbildning kurser
städfirma arvika
finans 247 lån
twelve tone technique
språkutvecklande arbetssätt i skolan
bipolar arvelighet prosent

Har jag blivit diskriminerad? - Diskrimineringsombudsmannen

6. Att  DO-anmälningarna har i det här kapitlet delats in i tre olika kategorier beroende på vad som upplevs som diskriminerande. De som anmäler upplever sig  10 § skollagen (2010:800)) Reglerna kring anmälan till rektor och personal gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier och sexuella  Den som har anmält diskriminering eller påtalat att en arbetsgivare bryter mot diskrimineringslagen, till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot  Om du misstänker att du har blivit utsatt för diskriminering, kan du till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling; anmäla brott till polisen.

Likebehandling – Studentportal

Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det är alltid myndigheten, företaget eller organisationen som är ansvarig för att diskriminering inte sker och som kan anmälas för diskriminering. Du kan alltså inte anmäla en enskild person. Ingen får behandla dig illa för att du har berättat om diskrimineringen. Du ska till exempel kunna berätta för en lärare att en annan lärare har betett sig illa, utan att du straffas för det.

kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Kränkningar eller trakasserier från elever till skolans personal kan exempelvis anmälas till rektor genom blanketten. ”anmälan till rektorn”.