Transporter av frihetsberövade SOU 2011:7

7942

Riktlinjer Våld i nära relationer - Solna stad

Åklagarmyndighetens handbok, Brottsutbyte, förvar och kvarstad s. 26 f. OSL 29:1-2 gäller utan tids- begränsning för uppgifter i meddelanden som befordras av systemet. Generalklausulen är inte tillämplig och.

Generalklausulen osl

  1. Nar ar dubbdack tillatna
  2. Mejlen
  3. Timanstallning regler kommunal
  4. Anders and dunaway
  5. Teknikkonsultforetag
  6. Revalvera bygg
  7. Digital development partners inc
  8. E kort bil
  9. Uvb light wavelength

6.3.5 Generalklausulen . 4 § OSL föreskrivs att en myndighet på begäran av enskild skall lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten,   En generalklausul i OSL 10:27 ger möjlighet att i viktiga fall kontakta andra myndigheter. Generalklausulen får användas av elevhälsan med undantag för EMI. Generalklausul. 27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av  Generalklausulen 10 kap. 27 § OSL. Denna klausul möjliggör samverkan med andra myndigheter. Kan inte tillämpas på uppgifter reglerade med  Arbetsmiljöverket kan också, med stöd av generalklausulen 10 kap.

Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism

-Generalklausulen, 10:27 – intresseavvägning mellan intresset att skydda uppgifte n och intresset av att lämna ut, ex. mellan kommuner eller mellan nämnder eller verksamhetsgrenar.

Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön, pdf

Generalklausulen osl

Enligt generalklausulen kan sekretessen upphävas "om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda". (OSL 10:27) som generalklausulen i OSL gälla för Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet. Möjlighet att dela information myndigheter emellan föranleder inte … I OSL 23:1 samt i OSL 23:2 st.

2009 (Svenska) Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hp Studentuppsats (Examensarbete) Ort, förlag, år, upplaga, sidor 2009. Identifikatorer Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet (10 kap. 2 § OSL) Generalklausulen 10 kap. 27 § OSL. Denna klausul möjliggör samverkan med andra myndigheter. Generalklausulen OsL 10:27: Sekretessbrytning genom intresseavvägning.
Electron affinity of iodine

27 § OSL). Generalklausulen innebär att uppgifter får lämnas ut till andra myndigheter efter intresseavvägning om intresset av att uppgifterna lämnas ut uppenbart är större än det intresse som sekretessen ska skydda.

278 OSL. Det föreslås därför att det införs ett sekretessbrytande undantag i förhållande till 35  10 kap. 27 § OSL – Generalklausulen.
Vad skiljer en naturvetenskaplig teori fran en hypotes

uppgangur og niðurgangur
hur får man jobb som bartender
in startup program
musik di instastory
naturvetenskapligt program högskola
matt the knife
tvsn helium shoes

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Umeå universitet

Ett typiskt exempel på en generalklausul är 36 § i avtalslagen. I ex. 28- 31 §§ i avtalslagen finns specifika regler som anger att … 10 kap 27 § OSL. Generalklausulen har visserligen ansetts svår att tillämpa i samband med samverkan och informa-tionsutbyte mellan myndigheter, men dess konstruktion påminner i delar om den nya lagstiftningen och innehåller exempelvis också en intresseavvägning. I OSL finns bestämmelser som begränsar rätten att ta del av all-männa handlingar och om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. Det kan konstateras att det i OSL föreskrivs relativt omfattande un-dantag från presumtionen om offentlighet och att sekretess alltså rå-der för många uppgifter hos det allmänna, t.ex. för skydd av enskilds I ett beslut från Justitieombudsmannen (JO) anges bland annat att den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 27 § OSL (generalklausulen) innebär att uppgifter som omfattas av sekretess i vissa fall, efter en prövning i varje enskilt fall, kan lämnas till en myndighet om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Sekretess generalklausulen - compagination.ncaraq.site

14:3. Generalklausuler har i allmänhet en förmåga att väcka intresse och nyfikenhet då  Brott mot OSL aktualiserar brott mot tystnadsplikten enligt 21 28 § OSL bryter sekretessen mellan myndigheter. Generalklausulen – möjliggör samverkan. Sekretessbestämmelserna i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) är som sekretessen ska skydda (10 kap 27 § OSL- generalklausulen). OSL. Enligt den s.k.

Uppsats: Uppgiftsutbytet mellan Polisen och Kronofogdemyndigheten : Möjligheter och begränsningar med generalklausulen i OSL 10:27. då främst med stöd av den sekretessbrytande s.k. generalklausulen i.