PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Växjö kommun

2927

ÄLMHULT STATION - Älmhults kommun

Längst rinnlängd blir därför 100 m och avledningshastigheten sätts till 0,5 m/s (se Tabell 4.5 i P110). t. r= 20/0,1 + 100/0,5 = 400 s = 7 min. Bilaga för beräkning av dimensionerande dagvattenflöde - typexempel WRS AB, 2017-10-17 9. Som avrinningskoefficient har använts (Svenskt Vatten P90): Flack tätbevuxen skogsmark 0-0,1 Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m. 0-0,1 Kuperad bergig skogsmark 0,1 Asfaltyta 0,8 Stensattyta med grusfogar 0,7 Tak 0,9 Sedumtak 0,3 ju större lutning och ju högre intensitet, desto större avrinningskoefficient.

Avrinningskoefficient p90

  1. Model killers
  2. Hipp hipp oppet arkiv

I modellen finns inte ev. utjämning som sker i vägdiken  Dimensionerande avrinningskoefficient enligt svenskt Vattens publikation P90. As. Dimensionerande specifik avrinningsyta (ha). Enligt P90 används ett  3 apr 2020 Nedan redovisas avrinningen från området. Som avrinningskoefficient φ har använts (Svenskt Vatten P90):. Flack tätbevuxen skogsmark.

Åtgärdskategori Infiltrationsmagasin - VISS - Länsstyrelsen

Diagrammen och kartorna i rapporten är av översiktlig natur och hänsyn måste tas till det vid utnyttjandet. Avrinningskoefficient 0,9 för tak, 0,8 för asfalterade ytor och 0,1 för grönytor (Svenskt Vatten P90). För armerat gräs har antagits en avrinningskoefficient om 0,1, vilket motsvarar en gräsyta.

Dagvattenutredning - Örebro kommun

Avrinningskoefficient p90

Avrinningskoefficienten är nära kopplad till andelen hårdgjord yta och är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen. Avrin-ningskoefficienten har alltid ett värde mellan 0 och 1 och ju högre värde desto större publikation VAV P90 vilka är applicerbara på regnintensiteter med upp till 10 års varaktighet.

Avrinningskoefficienter är hämtade ur P90 tabell 4.8 och från Schablonhalter,  Antaganden: Årsmedelnederbörd: 500 mm, avrinningskoefficient: 0,8 (Svenskt Vatten, publikation p90), avrinningsområdets area: 5000 m2, Årlig avrinning=0  0,1. Odlad mark, gräsyta, ängsmark m.m.. 0-0,1. Flack tätbevuxen skogsmark.
Kroppsscanning kalmar

För armerat gräs har antagits en avrinningskoefficient om 0,1, vilket motsvarar en gräsyta. en generell avrinningskoefficient har ansats till 0,6 i enlighet med Svenskt Vatten, Publikation P90 (2004), tabell 4.9. 3 Befintlig avrinning/avledning inom planområdet Dagvatten från området där det planeras nya bostäder avleds idag åt två håll.

(enligt Svenskt Vatten publikation P90) Ekvation 2. Beräkning av dimensionerande flöden: Där: dimensionerande flöde, l/s A = avrinningsområdets area, ha avrinningskoefficient A red = reducerad area, ha i Å = dimensionerande regnintensitet, l/s, ha BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN INNAN EXPLOATERING Delyta A, ha A redaih, Å, l/s, ha Avrinningskoefficient 0,9 för tak, 0,8 för asfalterade ytor och 0,1 för grönytor (Svenskt Vatten P90).
Hormonell obalans

skulptur folkuniversitetet kurs
ronneby kommun studiedagar
visita svensk besöksnäring
compare
tekniskt basar
hur manga stjarnor finns det i vintergatan

Tomtebo strand - Umeå kommun

P90 Dimensionering av allmänna avloppsledningar, 2004. 29 jan 2020 Vid beräkning av dimensionerande flöde (enligt Svenskt Vatten publikation P90) har rationella avrinningskoefficient. Ared = reducerad area  12 okt 2018 Avrinningskoefficient. Avrinningskoefficienten Vattens publikation VAV P90, ” Dimensionering av allmänna avloppsledningar” och VAV. av J Östlind · 2012 · Citerat av 2 — I P90 (Svenskt Vatten, 2004) finns tabellerade värden för avrinningskoefficienter för olika typ av ytor som kan användas vid dimensionering, se Tabell 1. Dessa  Dagvatten, dimensionering, bebyggelsetyp, avrinningskoefficient. Keywords: setyperna och rekommenderade avrinningskoefficienter i P90 utvärderades. De avrinningskoefficienter för samlad bebyggelse som rekommenderas i Svenskt Vattens P90 för dimensionering av ledningar har utvärderats.

Dagvattenutredning WSP, 2016-04-22, rev 2016-06-17

Regnintensiteten har beräknats till 106,88 l/s, ha.

P90. Vid större och noggrannare beräk- magasin se Svenskt Vatten P90, 2004. Avrinningskoefficienter för natur- och industrimark är hämtade ur tabell 4.8 respektive 4.9 i Svenskt. Vattens publikation P90. Observera att  avrinningskoefficient finns bl. a. i Svenskt Vatten P90, men de rekommende- Den största avvikelsen i värdet för avrinningskoefficienten från P90 återfinns. områdesspecifika avrinningskoefficienter, areor för respektive Den rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikationer P90 och P104.