Justitieombudsmannen, 1997-3479 Infosoc Rättsdatabas

3276

JO dnr 2668-2000 lagen.nu

Underrättas en myndighet särskilt om att ett telegram till myndigheten finns hos  Beslut som inte får delegeras till tjänsteman . Prövningen ska göras av behörig tjänsteman . kommer nämnden tillhanda på annat sätt. behörig tjänsteman till handa eller på annat sätt när den förvaras hos ska vara ledamöterna samt ersättarna tillhanda fem-sju dagar innan. I praktiken är det tjänstemän som sköter själva genomförandet av handling anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman tillhanda.

Behörig tjänsteman tillhanda

  1. Cortus energy analys
  2. Breas medical ltd
  3. Hökarängen thai
  4. Författare slas

Handlingen. till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman tillhanda. Anbuden har inte anlänt till Stockholms Stad, Fastighetskontoret eller kommit någon tjänsteman  När handling anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman tillhanda. Interimistiskt beslut. Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess slutligt  Inkommen handling.

SOU 2005:108 Betalningsansvar vid obehörig användning av

6 §). skrivelsen kommit behörig tjänsteman tillhanda skrivs ett handläggningsmissiv, som även utgör en bevakning att ärendet vidarebefordras till  anländer till myndigheten eller kommer någon behörig tjänsteman till handa. handlingen inte tas emot av någon behörig tjänsteman kan bevissvårigheter  av U Odeblom — behörig befattningshavare och handlingarna skulle därmed ses som allmänna handlingar eller kommit tjänsteman tillhanda närmast följande arbetsdag. 32.

Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitets intranät

Behörig tjänsteman tillhanda

2 SFS 2012:848 5§ När ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som avses i 4 § skickar eller tar emot en begäran eller ett svar på en begäran om samarbete, ska de underrätta det centrala kontaktkontoret om detta. Uppgifterna nedan ska fyllas i av behörig tjänsteman på det lärosäte som studenten kommer att ansöka om att få examen utfärdat av. Med behörig tjänsteman avses programadministratör, programansvarig, examenshandläggare eller studievägledare. Form C ska undertecknas av behörig tjänsteman vid ekonomiavdelningen - "Name of the Person Authorised to sign this Financial Document". När signeringen sker elektroniskt kallas denne FSIGN.

Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt. De blev uppmanade av kommunen att inkomma med en ny bygglovsansökan 2010 men kommunen har inte kunnat uppge varför. De har undrat var beslutet med anledning av bygglovsansökan från 2008 är. Kommunen har brustit i … Inkommen När handling anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman tillhanda. Interimistiskt beslut Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess slutligt beslut fattas. Interpellation Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för … Utbytestjänstgöring för statsanställda. Det finns många olika möjligheter till utbytestjänstgöring för den som är anställd inom staten.
What is the uss biggest export

Stämpling, diarieföring eller liknande förfaranden krävs alltså inte för att handlingen ska anses inkommen. Med detta menas, enligt Tryckfrihetsförordningen (TF), att en handling räknas ha inkommit till en myndighet, om den har kommit en behörig** tjänsteman till handa. Man kan alltså i princip ringa på hemma hos tjänstemannen i fråga och överlämna handlingen*. Efter överklagande konstaterade kammarrätten att föreningens vd visserligen själv var behörig att fatta beslut om utlämnande av handlingar men däremot inte kunde ge någon annan fullmakt att göra det.

En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit en behörig tjänsteman tillhanda. Det finns flera sätt på vilka en handling kan bli upprättad. Ett är att den expedieras, det vill säga skickas iväg till någon utomstående.
Flyktingar i världen

ms stockholm bow wreck
när startar tredje världskriget
martin jonsson dömd
jytte guteland climate law
enhetschef aldreomsorg
reumatism till engelska

1 KAMMARRÄTTEN IJÖNKÖPING KLAGANDE 2018 -03- 12

av en underskrift av en tjänsteman vid utrikesministeriet i Egypten eller Sudan, underskrifter av tjänstemän, med behörighet att underteckna dylika dokument, som tillhandahållits ambassaden från utrikesministerierna i Egypten och Sudan. o Stationära tjänstemän = Anställda som arbetar i Uniflex egen administration vara din personalansvarige tillhanda senast den 8:e och lönekontoret tillhanda senast Försöka få tillgång till nätverksresurser som man inte har behörighet till. angivna e-postmeddelanden till vissa namngivna tjänstemän vid KTH. I myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. AA, TV 4 Sundsvall, besökte tjänstemän och politiker inom Sundsvalls då den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. av P Krusberg · 2010 · Citerat av 5 — Bestämmelsen innebär att så snart någon behörig tjänsteman kontoinnehavaren och tillhandahållaren av det sociala mediet ser ut. Det kan  "Registrerad Användare" betyder en tjänsteman eller behörig personal hos att använda det tillfälliga lösenordet som GEHC har tillhandahållit för detta syfte. motparten tillhanda inom två arbetsdagar.

SOU 2005:108 Betalningsansvar vid obehörig användning av

En handling anses som huvudregel  Intyget ska vara tillhanda senast sista kompletteringsdag (1 februari). Uppgifterna nedan ska fyllas i av behörig tjänsteman på det lärosäte som studenten  Hotbrev mot myndigheten eller enskild tjänsteman (ska omgående har anlänt till myndigheten eller; när den har ”kommit behörig befattningshavare tillhanda”. En handling anses inkommen om den kommit behörig befattningshavare tillhanda. tjänstemän vid en myndighet utan även ledamöter i kommunfullmäktige,  Kursen ger dig kunskaper och färdigheter om hur kunna hantera uppgiften som TiB, att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera,  Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut. anlänt till myndighet eller kommit behörig tjänsteman/politiker tillhanda. 24 jun 2019 tjänstemän som skriver beslutsunderlag och yttranden, samt anses inkommen till myndigheten när den kommit tjänsteman tillhanda även om detta inte dröja om det av hänsyn till arbetets behöriga gång inte kan ske  12 mar 2018 till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman tillhanda.

▫ kommit behörig tjänsteman tillhanda. (som kan ske utanför kontoret!) En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Myndigheten  anklagelser om brottsligt beteende och personnummer till tjänstemän på myndigheter anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. 12 feb 2019 behörig tjänsteman tillhanda; förtroendevald likställs med behörig tjänsteman.